Certyfikaty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi certyfikatami

Zobacz oryginał

Świadectwo posiadania uprawnień w zakresie uruchomień i serwisu urządzeń firmy VIESSMANN

Viessmann Sp. z o.o. Wrocław ul. Karkonoska 65 potwierdza, że firma: DAR-TECH z Ełku uzyskała uprawnienia serwisowe z zakresu:

 • kotłów grzewczych o mocy do 1750 kW,
 • regulatorów, palników,
 • zasobników c.w.u.,
 • pomp ciepła,
 • kolektorów słonecznych,

a tym samym otrzymała autoryzację producenta obejmującą uruchamiania i serwis w/w urządzeń.

Koordynator Służb Technicznych Viessmann Sp. z o.o.
Zbigniew Boczulak – zobacz orginał

Zobacz oryginał

Certyfikat Wykonawcy nr: B/235/07

Dariusz Szrejter ul. Łukasiewicza 3, 19-300 Ełk "DAR-TECH" został przeszkolony w zakresie wykonywania:

 • instalacji wody zimnej i ciepłej,
 • centralnego ogrzewania,
 • ogrzewania podłogowego,

W SYSTEMIE KAN-therm.

Z-ca Dyrektora Regionu Wschód
Dariusz Mikołajczuk - zobacz orginał

Zobacz oryginał

Certyfikowany Instalator COMAP

Pan Dariusz Szrejter odbył szkolenie techniczne przygotowujące do wykonywania:

 • instalacji ogrzewania podłogowego,
 • instalacji dystrybucji wody użytkowej

w systemach zaprasowywanych firmy COMAP.

Szkolenie teoretyczne poparte jest doświadczeniem
w wykonywaniu w/w instalacji pod nadzorem Comap.

Menadżer Produktu
Artur Grabowski - zobacz orginał

Zobacz oryginał

Świadectwo Kwalifikacji

Pan Dariusz Szrejter posiada na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacje w zakresie:

 • kurs początkowy dla osób dokonujących napraw i obsługi termicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami.

Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego W Politechnice Gdańskiej
prof. dr hab. inż Jan Stąsiek - zobacz orginał

Zobacz oryginał

Świadectwo Uczestnictwa w Szkoleniu

w zakresie kurs początkowy dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami Nr 356/2005 prowadzonego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa w Warszawie

Zaświadcza się, że Pan Dariusz Szrejter odbył szkolenie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

Dyrektor GCSz i C - zobacz orginał

Zobacz oryginał

Certyfikat

Sz.P. Dariusz Szrejter uczestniczył w szkoleniu SERWIS – SW1, SW2 w Biurze Regionalnym firmy Viessmann w Olsztynie
i otrzymał informacje z zakresu nowoczesnej techniki grzewczej.

Dr. Martin Vießmann - zobacz orginał

P.P.H.U. "DAR-TECH"

Dariusz Szrejter
19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 2
email:

Telefony

tel. (87) 621 76 03
kom. 602 756 724
kom. 602 320 333
Powrót do góry